TRA CỨU THÔNG TIN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 2
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

Thí sinh có thể tra cứu và tự in hoặc ghi ra giấy báo dự thi của mình bằng cách nhập số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, nhập mã xác nhận và nhấn nút Tra cứu.


Thông tin của thí sinh